بهداشت کودکاندرمان قطعی شپش سر با اسپند یا اسفند همراه با نحوه استفاده

درمان قطعی شپش سر با اسپند یا اسفند همراه با نحوه استفاده

درمان شپش سر با اسپند تخم شپش سر می‌تواند از روی موها به موی فرد دیگر انتقال یابد همچنین استفاده از لوازم شخصی فرد آلوده به شپش نیز در انتقال بیماری مؤثر است. بیشترین راه های انتقال بیماری از موی حیوانات و محیط‌هایی مانند مهد کودک و مدرسه است . کافی است یکی از بچه‌ها به این مشکل دچار شده باشد، هنگام بازی با بچه‌های دیگر شپش سر به موی آنها نیز انتقال می‌یابد. یکی از ساده‌ترین و در عین حال موثرترین روش ریشه کنی شپش سر استفاده از اسپند ...

ادامه مطلب